24 juli 2005

Invita farcen

Oprindeligt postet på det gamle Postnuke-baserede Skyttegaard.com

Så var der pludselig gået seks uger, siden jeg sidst skrev om flytningen. Køkkenet er stadig ikke færdigt, og Invita har tilsyneladende stadig ingen idé om, hvornår de vil gøre noget ved sagen.
For ca. tre uger siden, den 4. juli skrev jeg en længere mail til Invita med en redegørelse for hele forløbet, hvor jeg udbad mig en plan for afslutning. Mailen er med i den udvidede tekst - den er nyttig læsning som advarsel til alle, der står for at skulle købe nyt køkken i Frederiksberg eller København. Her tre uger efter har jeg stadig ikke modtaget et fornuftigt svar fra Invita. Første besked var, at de havde modtaget mailen, men først kunne svare efter den 20. juli på grund af ferie. Efter en rykker kom der alligevel et svar den 15. juli - ikke med nogen form for brugbar plan, men blot med en besked om, at der heller ikke ville ske noget som helst de næste tre uger, men tidligst den 8. august... På en eller anden absurd måde er det faktisk en forbedring - De foregående par måneder havde Invita sjoflet os fuldstændigt uden at give nogen besked - nu fortæller de i det mindste i forvejen, at de vil ignorere os.
Jeg har på nuværende tidspunkt mistet enhver tillid til Invita og gør mig heller ingen naive forhåbninger om, at det vil føre til en tilfredsstillende afslutning på forløbet, at jeg nu publicerer min opfattelse af sagen - men som nævnt finder jeg Invitas håndtering af sagen så uforskammet, at jeg simpelthen er nødt til at advare så mange som muligt mod at vælge dem som køkkenleverandør.
Mailen sendt til Invita, Frederiksberg den 4. juli 2005:


Til:
Invita Køkkencenter
Gl. Kongevej 113
1850 Frederiksberg C

Det er med dyb beklagelse, jeg ser mig nødsaget til at skrive dette brev, men forløbet ved levering af Invita køkken under ordre nr. JL50234 virker nu så grotesk, at jeg er nødt til at skrive - dels for at få afløb for mine frustrationer og min afmagt - dels for at udbede en forklaring på det foreløbige forløb og en plan for afslutning.
Forløbet tog sin begyndelse, da jeg og min hustru den 1. februar 2005 overtog lejligheden Kong Georgs Vej 14, 2. sal på Frederiksberg. Lejligheden krævede en del istandsættelse - herunder nyt køkken, og vi havde derfor i forvejen truffet aftale med Invita på Frederiksberg om, at de skulle besøge lejligheden den 8. februar med henblik på at give tilbud på det nye køkken samt el-og murerarbejde i lejligheden.
Det første besøg efterlod et positivt indtryk. Invita oplyste, at de var nødt til at besøge lejligheden igen med håndværkere for at kunne give tilbud, og det havde vi fuld forståelse for. Vi gjorde ved det første besøg opmærksom på, at vi planlagde at flytte ind i lejligheden 1. maj 2005, men at vi var fleksible med tidsplan indtil da - dog med nogle få centrale krav:

 • Køkkenet skulle stå klar ved indflytning. Oprindelig plan var som nævnt 1. maj, men dette blev senere ændret til 31. maj, da vi valgte en elementserie med længere leveringstid.
 • Opgaven skulle udover køkken også omfatte nye elinstallationer i hele lejligheden samt opmuring efter dette, og arbejdet med el og opmuring i andre rum end køkken skulle udføres hurtigt, så vi selv kunne komme igang med videre istandsættelse af disse rum.
 • Leverandøren af køkken skulle stå for al koordinering mellem håndværkere, og vi skulle have besked om håndværkerbesøg med mindst et par dages varsel, så vi kunne indrette vores eget arbejde efter dette og nå at arrangere pasning af vores fire måneder gamle datter.


Andet besøg fra Invita blev aftalt til 21. februar - denne gang med håndværkere, og igen efterlod besøget et positivt indtryk. Den foreløbige håndtering af sagen hos Invita efterlod et langt mere tillidsskabende indtryk end de øvrige køkkenfirmaer, som vi havde kontaktet, og vi besluttede derfor, at Invita skulle have opgaven.
Da det som nævnt hastede med at få udført el- og murerarbejde bad vi om med det samme at få tilbud på disse to opgaver, så dette ikke skulle forsinkes af, at vi skulle bruge lidt mere tid på at vælge elementer og hvidevarer.
Tilbud på el-arbejdet blev udfærdiget allerede dagen efter, og vi accepterede dette samme uge, den 25. februar. Aftale om murerarbejde var på plads to uger senere, den 11. marts.
Elektriken gik i gang med arbejdet umiddelbart efter accept, og allerede i starten af marts var alle kabler fræset ind i vægge i hele lejligheden, og der var klar til, at mureren kunne gå i gang.
I mellemtiden havde vi valgt elementer og havde i den forbindelse udskudt indflytningen til 31. maj 2005. Den 22. marts bekræftede vi ordren på selve køkkenet, og i den forbindelse modtog vi en vejledende monteringsplan for det planlagte forløb frem til indflytningen. Denne plan gav umiddelbart to anledninger til bekymring:

 • Montage af gulv samt tilslutning af vask og hårde hvidevarer ville først ske den 1. og 2. juni og altså ikke være klar til planlagt indflytning 31. maj 2005 på trods af, at denne dato havde været kendt i over en måned.
 • El- og murerarbejde i alle andre rum end køkkenet var ikke med på planen på trods af, at vi allerede i tilbudsfasen havde indskærpet, at disse to opgaver hastede.


Forklaringen på, at tidsplanen pludselig var skredet til efter 31. maj var efter sigende, at elementerne først kunne leveres den 24.-25. maj, da uge 18 ikke fandtes hos Invita på grund af Kristi Himmelfart, og der derfor var en uge mindre til indflytning, end man havde regnet med - Det havde man bare glemt, da man bestilte elementer. Vi blev dog forsikret om, at det kun var småting, der skulle udføres efter 31. maj, og det ville ikke genere os ved flytningen. Vi undrede os godt nok over, hvordan et manglende gulv ikke skulle genere, men der var jo ikke meget vi kunne gøre, når en hel uge pludselig var forsvundet ud af kalenderen.
Langt værre var det, at de to mest presserende opgaver tilsyneladende ikke var planlagt, og det blev så startskuddet til en tilsyneladende endeløs række af bortforklaringer og undskyldninger fra Invita. På trods af, at vi fra første færd havde indskærpet, at disse opgaver hastede - og på trods af, at vi gentagne gange rykkede Invita for en opdatering af planen, gik der over en måned mere, inden mureren endelig begyndte at mure op efter elektrikeren den 25. april - mere end seks uger efter, at elektrikeren havde fræset kabler ind i væggene, så alt kun ventede på murer. Forsinkelsen med murerarbejdet betød i øvrigt også, at snedkeren, som skulle have startet sin del den 25. april, blev forsinket. Til vores og vist nok også til snedkerens store frustration.
Da murerarbejdet endelig var færdigt havde vi spildt 1½ måned og havde nu kun ca. 1 måned tilbage til indflytning. Og for lige at ødelægge den sidste rest af planlægning fik vi den 28. april brev om, at elementerne nu ville blive leveret to uger tidligere, den 11. maj... Tilsyneladende var den forsvundne Kristi Himmelfarts-uge nu dukket op igen sammen med en reserveuge.
Vi brugte nu de næste par uger på i al hast at få ordnet gulve, vægge og lofter, så elektrikeren kunne komme til at afslutte installationsarbejdet i alle andre rum end køkken. Midt i en af de alt for få dage, vi havde til dette arbejde, dukkede pludselig to mand fra gulvfirmaet op og ville spartle vores køkkengulv - uden at det var nævnt i monteringsplanen - og uden at vi var blevet orienteret om dette. Efter denne hektiske periode fik vi at vide, at elementerne alligevel ikke ville blive leveret det 11. maj - vi skulle bare ignorere brevet.
Efter vores arbejde med gulve, vægge og lofter vidste vi stadig ikke, hvornår elektrikeren ville komme igen - Først efter gentagne rykkere og ca. en uge før indflyning fik vi endelig at vide, at han først ville komme, når køkkenet var monteret, så han ikke skulle køre flere gange.. Næsten samtidigt dukkede et nyt brev op med besked om, at elementerne nu først ville blive leveret fredag den 27. maj 2005 mellem 12 og 16 - altså på et tidspunkt hvor snedkeren skulle være i gang med at montere disse elementer.
Vi ringede straks til Invita for at høre, hvordan det kunne hænge sammen, men her fik vi at vide, at det måtte være en fejl - altså endnu et brev om leveringstid, som vi bare skulle ignorere.
Ved samme lejlighed spurgte vi endnu en gang til elektriker. Planen om at montere al el samtidig med tilslutning i køkken var efter vores mening upraktisk, da det ville betyde, at vi ikke ville få el før efter indflytningen. Udover det upraktiske for os i at flytte ind i en lejlighed uden el, mente vi, at det også måtte være mere besværligt for elektriken at skulle installere alle stikdåser, når vores møbler var på plads frem for at gøre det i en tom lejlighed. Beskeden fra Invita var dog klar: Det var sådan elektrikeren havde valgt at ville gøre det!
Den 25. maj om aftenen kunne vi konstatere, at elementerne ikke var leveret. På det tidspunkt var vores forventninger til Invita på et absolut nulpunkt, så vi var egentlig ikke overraskede - dog undrede det os, at Invita stædigt fastholdt, at køkkenet ville blive monteret fredag den 27. maj og mandag den 30. maj - på trods af at det endnu ikke var leveret.
Elementerne blev endelig leveret den 27. maj, så der var altså ét brev, som vi ikke skulle have set bort fra. På det tidspunkt havde snedkeren dog været nødt til at ændre sin plan, da han ikke havde været i stand til at montere det ikke-eksisterende køkken fra morgenstunden, så resultatet blev, at vi den 31. maj flyttede ind i en lejlighed, hvor alle køkkenelementer stod indpakkede midt på køkkengulvet, og hvor der ikke var hverken el, gas eller vand.
Den 1. juni kom snedkeren for at montere køkkenet, og da han opdagede, at vi var flyttet ind i lejligheden uden el, kontaktede han selv elektrikeren for at høre, hvad der var sket. Det viste sig her, at elektrikeren ikke anede, at vi var flyttet ind - på trods af, at vi gentagne gange i løbet af maj havde diskuteret netop montering af el med Invita, og at Invita stædigt havde fastholdt, at elektrikeren havde insisteret på først at montere el efter indflytning.
Elektrikeren kunne heldigvis straks se det groteske i, at vi skulle bo i en lejlighed uden el, og han dukkede op allerede dagen efter. Her fortjener både snedker og elektriker stor ros for trods alt at redde lidt af situationen, men det er os ubegribeligt, at snedkeren skal orientere elektrikeren om indflytning og arrangere, at han dukker op, når Invita bliver betalt for koordineringen og endda har påstået, at elektrikeren selv har valgt at komme efter indflytning. Det fremmer ikke Invitas troværdighed!
Fredag den 3. juni var en travl dag. Elektrikeren blev færdig i lejligheden og manglede nu kun en installation i kælder; VVS-firmaet fik tilsluttet vask og gaskomfur, og snedkeren monterede de sidste elementer. Eller mere præcist: Snedkeren monterede de sidste af de elementer, der var korrekte leverede. For nu viste det sig, at flere hylder manglede, den ene skuffe passede ikke, og det ene skab var bestilt med forkert sokkel, så det ikke kunne monteres - og dermed heller ikke bordpladen over dette skab... Midt i travlheden dukkede gulvfirmaet igen op og insisterede på at lægge gulv i køkkenet. Gulvfirmaet var blevet flyttet fra oprindeligt planlagt 1. juni til nu 3. juni, hvor både snedker, elektriker og VVS-firma var i gang samme sted.. Elektrikeren, som kunne se, at der ikke kunne være fire forskellige håndværkere i gang på en gang i køkkenet, vurderede dog heldigvis, at el, gas og vand nok var vigtigere end gulvvinyl og sendte gulvfirmaet hjem igen.
Mandag den 6. juni var status:

 • Køkkenet var monteret med undtagelse af manglende hylder, skab, bordplade, skuffer og en skabslåge. Bordpladen havde dog fået en trykskade under monteringen.
 • Gulvet i køkkenet manglede at blive lagt.
 • Opvaskemaskinen kunne ikke monteres, før gulvet var lagt.


Vi ringede igen til Invita for at få en plan for, hvornår vi kunne forvente de sidste ting på plads, og Invita lovede at ringe tilbage dagen efter - altså tirsdag. Fredag den 10. juni havde vi stadig intet hørt og ringede derfor endnu en gang. Nu var der desværre ingen til stede, som kunne hjælpe - enten på grund af ferie eller på grund af tidlig weekend - og siden har vi intet hørt fra Invita.
Senere kunne vi dog konstatere, at gulvfirmaet faktisk havde været på endnu et uanmeldt besøg fredag den 10. juni og faktisk havde lagt gulvet - dog med det resultat, at vores hoveddør ikke længere kunne låses forsvarligt, da låsepalen ved gulvet var fjernet, og at døren skraber mod gulvet, når den åbnes helt.
Mandag den 13. juni blev opvaskemaskinen pludselig monteret (igen uden forvarsel), og status var derefter - og er stadig:

 • Skab samt bordplade midt i køkkenet mangler.
 • Skuffe under vask mangler.
 • En skabslåge mangler.
 • Hylder mangler på væg og i flere skabe.
 • Hoveddør kan ikke låses forsvarligt og skraber mod gulv.


Der er nu gået 4 uger, siden vi sidst kontaktede Invita, hvor I lovede at vende tilbage med opdatering dagen efter - siden har vi intet hørt. I tirsdags, den 28. juni dukkede en pakke op, som muligvis indeholder manglende dele til elementer, men vi ved ikke, hvornår Invita har tænkt sig at montere disse.
Vi står tilbage med opfattelsen af et forløb, hvor Invita siden vores underskrift på ordren har givet stærkt mangelfulde eller direkte forkerte oplysninger om arbejdet. Vi stillede nogle klare krav til leverancen, og Invita har fejlet totalt på dem alle:

 • Køkkenet skulle være færdigt ved indflytning, men er endnu ikke færdigt mere end en måned efter.
 • Opgaven med el og opmuring efter dette hastede, men der blev spildt mere end seks uger uden arbejde.
 • Invita skulle koordinere håndværkerne, men alligevel vidste elektrikeren ikke, at vi var flyttet ind og måtte informeres af snedkeren. Og forsøg på koordinering førte til fire håndværkere booket til samme dag, så de må aflyse hinanden.
 • Vi skulle have besked om håndværkerbesøg i forvejen, og alligevel er håndværkere gentagne gange dukket uanmeldt op - planen var mangelfuld og holdt ikke.


Vi valgte Invita med klar aftale om, at Invita skulle stå for koordinering, og vi har betalt for denne koordinering som en del af entreprisen. Med det beskrevne forløb må vi konstatere, at denne koordinering har væres så mangelfuld, at den i realiteten ikke er leveret.
Vi skal derfor bede om, at Invita fremsender:

 • En forklaring på, hvordan denne leverance har kunnet blive så forsinket.
 • En seriøs og troværdig plan for afslutning af leverancen.
 • Et forslag til kompensation for den koordinering, vi har betalt, men ikke modtaget.


Mvh,

Peter Skyttegaard

Ingen kommentarer: