21 juli 2004

Microsoft and EU - Article in Berlingske Tidende

Originally posted on the old Postnuke based Skyttegaard.com


On 24 March 2004, European Competition Commissioner Mario Monti ruled against Microsoft in an antitrust case ordering the company to pay a fine of 497 million euros (612 million USD) for abuse of it's virtual monopoly power over the PC desktop by bundling Windows Media Player with Windows.
The statement by Mr. Mario Monti can be found on the EU Newsweb

The antitrust case received a lot of attention all over the world. In Denmark, leading newspaper "Berlingske Tidende" printed an article by their otherwise sensible business reporter Eigil Evert claiming the verdict to be against consumer interests and comparing software bundling with putting safety equipment on cars.

Link to Eigil Evert's article in Danish (jpg graphics).

Eigil Evert's article clearly showed that he did not understand the grounds of the judgment or for that matter the problems of Microsoft's monopoly abuse. I therefore submitted a response to Eigil Evert's article, and Berlingske Tidende was kind of enough to print my response.
Since then, a lot of people has sent me comments about the writing - both possitive and negative and a lot has asked for copies of my response.
I have therefore decided to post both Eigil Evert's article and my response here on my own web site.

Link to my reponse as it appeared in Berlingske Tidende in Danish (jpg graphics).

Text version of my response (also in Danish) below:


Microsoft-dom er velfortjent

Microsoft blev endnu en gang dømt for ulovligt at misbruge sin monopollignende stilling på markedet for PC-styresystemer – et forhold, som førte til at EUs konkurrencekommisær Mario Monti idømte Microsoft den største bøde i EUs historie for bl.a. at forhindre fri konkurrence på markedet for medieafspillere ved at inkludere deres egen Windows Media Player i Windows.
Eigil Evert kritiserer i stærke vendinger dommen i artiklen ”En kedelig dom for forbrugerne” i Berlingske Tidende den 24. marts og sammenligner dommen med en bøde for at sætte ekstraudstyr på biler. Da Microsofts nordiske chef, Klaus Holse Andersen udtaler sig på TV om sagen, sker det med en tilsvarende analogi til biler og sikkerhedsudstyr. At Microsoft ønsker at få deres monopolstatus sammenlignet med bilbranchen, hvor ingen producenter har dominerende stilling, er forståeligt nok – det fjerner fokus fra problemet. At Eigil Evert, som ellers normalt udtaler sig forstandigt om erhvervsforhold, fremstiller samme synspunkt kan undre mere, og må skyldes, at Evert ikke har forstået perspektivet i sagen.
Men hvad er det så, der er galt, når Microsoft pakker programmer sammen med Windows? Er det ikke bare sund fornuft og den nemmeste løsning for forbrugeren?
For at besvare dette, må man se tilbage til tiden før ”informationssamfundet”. Dengang blev breve sendt på papir. Brevets indhold kan vi betragte som informationen, og papiret var mediet. Informationen var ikke knyttet til et bestemt medie – alle havde lov til at fremstille papir, og et brev skulle ikke skrives på en bestemt type papir for at kunne læses af modtageren. Så kom e-mail, og skriftlig kommunikation begyndte at flytte fra papir til elektroniske medier. Heldigvis blev defineret åbne standarder for, hvordan e-mail ser ud, og hvordan de sendes mellem systemer. Resultatet er, at e-mail kan sendes frit mellem forskellige systemer – uanset om modtageren bruger Windows og Outlook, Lotus Notes eller Linux med for eksempel K-Mail.
Da World Wide Web (WWW) bredte sig, var situationen en anden. Godt nok var WWW også beskrevet ved åbne standarder, men Microsoft havde nu sat sig tungt på markedet for PC-styresystemer og kunne med det som løftestang udkonkurrere den ellers populære Netscape browser og sikre sig en dominerende markedsandel på over 90% med Internet Explorer. Herefter begyndte Microsoft systematisk at underminere standarderne for WWW, og resultatet er, at flere og flere sider på internet nu kun kan ses med Internet Explorer og Windows.
F.eks. kan studerende ikke tilmelde sig videregående uddannelser via Internet, med mindre de bruger Windows, og kun ganske få banker tilbyder netbank-løsninger til andet end Windows. En tilsvarende situation er opstået på markedet for kontorprogrammer, hvor Microsoft blandt andet har programmerne Word og Excel. Et besøg på Undervisningsministeriets hjemmeside giver mulighed for at hente karakterstatistik for danske folke- og privatskoler. Hvis man vel at mærke har betalt sin licens til Microsoft og har installeret Excel.
Nu er en ny type information ved at flytte til nye medier. I dag udgives det meste musik på CD - en veldokumenteret standard, som alle kan fremstille. Og udvalget af afspillere er bredt og med mange forskellige producenter. Fremtiden vil byde på distribution af musik over Internet. De første ”butikker” med musik til download er allerede åbnet, og det er naturligvis glædeligt, at endnu en branche ser mulighederne i dette. Men for at afspille musik fra Internet, kræves en medieafspiller – det har Microsoft naturligvis indset, og de forsøger nu at vinde markedet for disse afspillere ved at udnytte Windows-monopolet til at udbrede Windows Media Player – ganske som de gjorde med Internet Explorer mod Netscape. Hvis Microsoft får held med deres forsøg på at udkonkurre konkurrende medieafspillere, vil musikbranchen naturligvis kun udgive musik til Windows Media Player. Og så vil vi om få år stå i en situation, hvor vi skal betale til Microsoft for at høre ny musik – eller for den sags skyld leje en film – ganske som vi i dag skal betale til Microsoft for at bruge vores netbank eller hente oplysninger fra Undervisningsministeriet. Det er den udvikling, som Mario Monti vil forhindre.
Hvis Eigil Everts og Klaus Holse Andersens malende sammenligninger skal holde, må vi forestille os en situation, hvor Microsoft som bilproducent har vundet over 90% af markedet for personbiler, og hvor flere og flere veje derfor for nemheds skyld er lavet, så man kun kan gøre på dem med Microsoft biler. Det har selvfølgelig gjort det besværligt at køre i andre biler end Microsofts, som derfor har kunnet skrue prisen op, så deres personbildivision nu genererer over 80% i overskud svarende til, at en personbil i mellemklassen koster over en million kroner på danske plader. Til gengæld bliver Microsofts personbiler leveret med ”gratis” trailer, carport og barnesæde - Og når de få tilbagevendende producenter af sådant tilbehør protesterer over den urimelige konkurrence, bliver de mødt med Microsofts påstande om, at tilbehøret er en naturlig del af bilen, og at sampakningen er i forbrugernes interesse. Måske vil Eigil Evert så også foreslå, at disse konkurrenter skal have bøde for at trætte Microsoft...?

Ingen kommentarer: